Salons

Kies een The Color salon bij jou in de buurt

Wil je een afspraak maken of ontvang je liever eerst vrijblijvend advies? Dat kan éénvoudig via onze WhatsApp service. Stuur een bericht naar één van de salons bij jou in de buurt voor meer informatie.

Moet je je afspraak onverhoopt afzeggen? We vragen je om je afspraak minstens 24 uur van tevoren te annuleren zodat wij deze op tijd kunnen herboeken. Als het je niet lukt de afspraak 24 uur van te voren af te zeggen zijn wij helaas genoodzaakt 50% de kosten van de treatment(s) bij je in rekening te brengen. Onze Color Specialist houdt deze tijd tenslotte speciaal voor jou vrij.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich prettig voelt bij The Color en de treatment naar verwachting verloopt. Daarom hanteren wij huisregels, deze gelden voor zowel onze cliënten als onze Color Specialisten.


Select a The Color salon near you

Do you want to make an appointment or do you prefer to receive free advice first? This is possible through our WhatsApp service. Send a message to one of the salons in your area for more information.

Do you have to cancel your appointment? We ask you to cancel your appointment at least 24 hours in advance so that we can re-book it on time. If you are unable to cancel the appointment 24 hours in advance, we are unfortunately forced to charge you with 50% of the costs of the treatment (s). Our Color Specialist reserves this time special for you.

We feel it is important that everyone feels comfortable at The Color and that the treatment is expected to run smoothly. That is why we apply house rules, which apply to both our clients and our Color Specialists.