Huisregels

WELKOM BIJ THE COLOR SALONS

AFSPRAAK ANNULEREN

Moet je je afspraak onverhoopt afzeggen? We vragen je om je afspraak minstens 24 uur van tevoren te annuleren zodat wij deze op tijd kunnen herboeken. Als het je niet lukt de afspraak 24 uur van te voren af te zeggen zijn wij helaas genoodzaakt 50% de kosten van de treatment(s) bij je in rekening te brengen. Onze Color Specialist houdt deze tijd tenslotte speciaal voor jou vrij.

PRIJSOPGAVES

Bij The Color werken wij met prijsopgave voordat de behandeling gestart wordt. Zodoende kunnen wij deze onderbouwen en is er bij het afreken moment duidelijkheid.

GARANTIE

Niet tevreden over jouw kleur of kapsel? The Color geeft je een garantie van 7 dagen. Wanneer je binnen 7 dagen contact opneemt, met de desbetreffende salon waar je bent geweest, plannen we graag een service afspraak in. We maken jouw kleur of kapsel dan zonder extra kosten helemaal naar wens.

KLEDING

Wij zijn niet verantwoordelijk als er tijdens een behandeling verf terecht komt op kleding. Wij adviseren om niet je kostbare items te dragen tijdens een treatment. Kostbare kleding dragen tijdens een behandeling is ten aller tijde op eigen risico.

PERSOONLIJKE SPULLEN

The Color is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor spullen die kwijt raken. Let ten aller tijde op uw eigendommen of zorg ervoor dat u geen kostbare spullen meeneemt tijdens de behandeling.

OP TIJD KOMEN

Aangezien The Color werkt in tijdsblokken is het van belang om op tijd aanwezig te zijn voor de afspraak. Indien u meer dan 15 minuten te laat bent zijn wij genoodzaakt de behandeling in te korten. Wel zullen de volledige kosten in rekening worden gebracht.


HOUSE RULES

WELCOME AT THE COLOR SALONS

CANCEL APPOINTMENT

Do you have to cancel your appointment unexpectedly? We ask you to cancel your appointment at least 24 hours in advance so that we can rebook it on time. If you are unable to cancel the appointment 24 hours in advance, we are unfortunately are forced to charge you 50% of the costs of the treatment (s). Our Color Specialist will keep this time free especially for you.

QUOTATIONS

At The Color we work with a quote before the treatment starts. This way we can substantiate this and there is clarity at the checkout time.

GUARANTEE

Not satisfied with your haircolor and/or cut? The Color gives you a 7-day warranty. If you contact us within 7 days, we are happy to schedule a service appointment. We then make your color and/or cut completely to your liking at no extra cost.

CLOTHING

We are not responsible if paint gets on clothing during a treatment. We advise not to wear your precious items during a treatment. Wearing valuable clothing during a treatment is at your own risk at all times.

PERSONAL ITEMS

The Color is in no way responsible for items that get lost. Always keep an eye on your belongings or make sure that you do not take any valuables with you during the treatment.

BE ON TIME

Since The Color works in time blocks, it is important to be on time for the appointment. If you are more than 15 minutes late, we are obliged to pay for the treatment. However, the full costs will be charged.